Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Phù Thủy Trắng Server 1 17:50
Huyết Lâu Server 1 18:30
Quảng Trường Quỷ Server 1 19:00
Boss Thủ Lĩnh Server 1 19:00
Rồng Đỏ Server 1 19:45
Boss Vàng Server 1 20:10
Sky Event Server 1 21:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MUSS1!