Hướng dẫn cài đặt

Cách khắc phục lỗi Data\Local\Vtm\Slide_Vtm.bmd

Chào các bạn !

Khi các bạn đã từng chơi MU khác có thể bị lệch ngôn ngữ của MU.Các bạn chỉ việc chỉnh lại bằng cách sau:


Khi vào Game mà hiện Lỗi là : Data\Local\Vtm\Slide_Vtm.bmd file not exis : 


Khắc Phục Lỗi là Các Bạn vào Phần Start gõ Run gõ regedit => HKEY_CURRENT_USER => SOFTWARE => WEBZEN => MU => Config => LangSection nhấp đúp chuột vào chọn lại ngôn ngữ ENG là ok . 


Cụ thể như sau : 

Khắc Phục Lỗi là Các Bạn vào Phần Start gõ Run gõ regedit 

Chào các bạn !

Khi các bạn đã từng chơi MU khác có thể bị lệch ngôn ngữ của MU.Các bạn chỉ việc chỉnh lại bằng cách sau:


Khi vào Game mà hiện Lỗi là : Data/Local/Vtm/Slide_Vtm.bmd file not exis : 


Khắc Phục Lỗi là Các Bạn vào Phần Start gõ Run gõ regedit => HKEY_CURRENT_USER => SOFTWARE => WEBZEN => MU => Config => LangSection nhấp đúp chuột vào chọn lại ngôn ngữ ENG là ok . 


Cụ thể như sau : 

Khắc Phục Lỗi là Các Bạn vào Phần Start gõ Run gõ regedit 
 


Sau đó chọn HKEY_CURRENT_USER ==> SOFTWARE 

 

Tiếp theo chọn ==> WEBZEN ==> MU ==> Config ==> LangSection 

 nhấp đúp chuột vào chọn lại ngôn ngữ ENG là ok

Nếu Không Biết Làm Thì Các Bạn hãy mở Ultraview sau đó inbox vào fanpage MU Việt Nam để BQT hỗ trợ cài đặt

 

Chúc các bạn thành công !